Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami odnośnie działalności eksportowej. Aktualności dotyczą działań eksportowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz dostarczają informacji o najnowszych wydarzeniach w polskim eksporcie.


Poddziałanie 6.5.2 POIG

„Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Zapraszamy przedsiębiorców do składania wniosków o dotację w ramach poddziałania 6.5.2. POIG. Środki można przeznaczyć na promocję na imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym programie promocji lub w […]

Wymiana handlowa Polski I – VI 2013 r.

W ciągu I półrocza 2013 r. dynamika obrotów towarowych była dużo słabsza niż przed rokiem. Wprawdzie odnotowano niewielki wzrost eksportu w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, jednak import nadal obniżał się – w największym stopniu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Słabe wyniki w imporcie wpłynęły na poprawę ujemnego salda obrotów ogółem. Eksport liczony w złotych […]

Zakończenie I rundy aplikacyjnej w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 31 lipca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 1649 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 559 948 779,58 PLN. Obecnie trwa procedura przyjmowania potwierdzeń złożenia wniosków oraz ocena formalna złożonych projektów. Maksymalna kwota dofinansowania w […]

Zmiany w realizacji Działania 6.1 – 17 czerwca 2013r.

W dniu 17.06.2013 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawowe zmiany dotyczące Działania 6.1 Paszport do Eksportu są następujące: O […]

Eksport stymulantą niewielkiego wzrostu PKB w Polsce

29 maja 2013 r. GUS opublikował wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2013 r. Wynika z niego, że w I kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,5%. PKB niewyrównany sezonowo […]

Najwięksi partnerzy Polski w imporcie i eksporcie

Polski eksport wystrzelił w górę, ale import stoi w miejscu. W styczniu sprzedaliśmy za granicę towary warte 11,8 mld euro. Za wzrost eksportu odpowiadają głównie kraje rozwijające się. Deficyt w handlu zagranicznym w styczniu 2013 roku wyniósł 0,2 mld euro wobec 1,1 mld euro rok wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Eksport wystrzelił w […]

Prognozy eksportu Polski na 2013 r.

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w styczniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w styczniu eksport z Polski wyniósł 11,434 mld euro. Był więc o 7,5% większy niż w grudniu i jednocześnie o 0,7% większy niż w styczniu 2012 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 47,875 […]

Azja napędza polskich eksporterów

W 2013 r. zagraniczna sprzedaż polskich firm wzrośnie o 5,8 proc., a później będzie jeszcze lepiej – staniemy się eksportowym wicemistrzem Europy, zapowiada „Puls Biznesu”. Po słabym 2012 r. polski eksport zaczyna wracać do normy, pisze gazeta. Koniunktura w strefie euro się poprawia, a wraz z nią nasila się popyt eksportowy – wynika z raportu […]

Wymiana handlowa Polski

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja głównych trendów w eksporcie i imporcie Polski w ostatnim trzydziestoleciu oraz analiza najnowszych trendów w wymianie handlowej, z ukazaniem głównych partnerów w eksporcie i imporcie oraz dynamiki zmian w wymianie produktów i usług z zagranicą. Artykuł jest opracowaniem własnym na podstawie danych z roczników statystycznych GUS. Analiza importu Analiza eksportu […]

Eksport wyhamował przez kryzys w Europie

Choć wartość eksportu znów była rekordowo wysoka, to dynamika jego wzrostu była już wyraźnie mniejsza niż w poprzednich latach. W 2012 r. nasze firmy sprzedały za granicę towary warte 146 mld euro. Eksport w 2012 r. liczony w euro wzrósł bowiem o 4,1 proc. To niewiele, jeśli porównać to z ponad 12-proc. dynamiką w 2011 […]

Pozytywne zmiany w kosztach kwalifikowanych

W dniu 11 stycznia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udostępniło projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Proponowane zmiany w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu: Zwiększenie maksymalnej kwoty dofinansowania do 400 tys. zł na jeden projekt. Wsparcie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych. Wprowadzenie […]

Handel zagraniczny I – X 2012 r.

W okresie styczeń – październik br. eksport w cenach bieżących wyniósł 500,0 mld zł, a import 531,0 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 8,7%, a import o 3,6%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 31,0 mld zł (w analogicznym okresie ub. roku minus 52,4 mld zł) – podał […]

Eksport ciągnie naszą gospodarkę

Rośnie liczba polskich firm wysyłających towary za granicę, rekordowo zapowiada się też wartość tegorocznego eksportu. I to wszystko w obliczu kryzysu nękającego strefę euro. Bo nasze firmy znajdują klientów poza Unią. Rok 2011 polscy eksporterzy będą pamiętali jeszcze długo – sprzedali za granicę towary warte 136,7 mld euro, co było wynikiem aż o 13,6 proc. […]