• Marketing Eksportowy

  Usługi ukierunkowane na zwiększenie bazy klientów na rynkach zagranicznych.

 • Doradztwo eksportowe

  Analizujemy sytuację firmy, dokonujemy ewaluacji jej potencjału eksportowego, przeprowadzamy warsztaty wstępne i ustalamy wstępny harmonogram prac. Sporządzamy drzewo problemów i celów, a także tworzymy strukturę matrycy logicznej firmy.

 • Strategia Wprowadzenia Produktów

  Świadczymy usługi polegające na analizie wybranych rynków zagranicznych pod kątem branży, ze wskazaniem dominujących podmiotów, głównych kanałów dystrybucji, oszacowaniem głębokości, pojemności i perspektyw rozwoju rynku. Porównamy ofertę produktową i cenową z ofertą konkurencji oraz wskażemy słabe i mocne strony Państwa firmy. Docelowym produktem będzie Raport Rynkowy.

 • Strategia Finansowania Eksportu

  Strategia Finansowania Eksportu jest rzetelnym dokumentem, opisującym szczegółowo plan finansowania działań międzynarodowych na wybranych rynkach docelowych. Przygotowana przez nas Strategia Finansowania pozwoli na podjęcie właściwych decyzji dotyczących działań eksportowych i zwiększenie zysków Państwa firmy.

 • Strategia Kreowania Wizerunku

  Strategi Kreowania Wizerunku jest kompleksową analizą wizerunku firmy na wybranych rynkach docelowych. Obejmuje takie elementy jak: opis elementów wizerunku firmy, ustalenie potrzeb związanych z kreowaniem wizerunku, weryfikacja prawna i językowa nazwy spółki na rynkach docelowych oraz wyznaczenie i dobór odpowiednich narzędzi do kreowania wizerunku.

 • Znajdowanie klientów

  Świadczymy usługi dostarczania baz danych, mailingu i telemarketingu. Usługi w tym zakresie obejmują kwestie znajdowania odpowiednich partnerów biznesowych, pozyskiwania klientów na rynkach zagranicznych oraz budowania oferty i wizerunku firmy.

Z uwagi na duże zainteresowanie ww. usługami oraz międzynarodowy charakter usługi Marketing Eksportowy, stworzyliśmy oddzielny portal łączący kontrahentów polskich i zagranicznych, a także wspierający firmy odnośnie branż, które reprezentują. Zapraszamy na portal – Marketing Eksportowy:

Marketing Eksportowy

Projekt Marketing Eksportowy realizowany jest w ramach działania 6.1 „Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; numer wniosku WND-POIG.06.01.00-14-311/12. Projekt rozwijany jest od pierwszego stycznia 2013 r.