Kliknij w interesujące Cię województwo, a uzyskasz szczegółowe dane o odpowiedniej Regionalnej Instytucji Finansującej

Nazwa RIF:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Krupnicza 13 (IV piętro)
50-075 Wrocław
tel. (0-71) 79-70-400
fax. (0-71) 79-70-407
e-mail:warr@warr.pl
http://www.warr.pl

Nazwa RIF:
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kopernika 4
87-100 Toruń
tel. (0-56) 621-04-21; 621-05-68; 622-50-01; 657-60-78; 657-60-81
fax. (0-56) 622-28-99
e-mail:sekretariat@tarr.org.pl
http://www.tarr.org.pl

Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Regionalna Instytucja Finansująca
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel. (0-56) 657-14-59
fax. (056) 654-88-24

Nazwa RIF:
Lubelska Fundacja Rozwoju

ul. Rynek 7
20-111 Lublin
tel. (0-81) 528-53-01; 528-53-02
fax. (0-81) 528-53-04
e-mail: lfr@lfr.lublin.pl
http://www.lfr.lublin.pl

Nazwa RIF:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze

ul. Chopina 11/13
65-001 Zielona Góra
tel. (0-68) 327-05-04
fax. (0-68) 325-38-88
e-mail:agencja@region.zgora.pl

Nazwa RIF:
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel. (0-42) 664 30 40; pk – 664 30 44
fax. (0-42) 664 37 50
e-mail:larr@lodz.pl
http://www.larr.lodz.pl

Nazwa RIF:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel. (0-12) 617-66-01; 617-66-02
fax. (0-12) 617-66-66
e-mail:biuro@marr.pl
http://www.marr.pl

Nazwa RIF:
Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
tel. (0-22) 838-02-61; 838-32-11/12/13/14/15
fax. (0-22) 838-02-61
e-mail:biuro@fund.org.pl
http://www.fund.org.pl

Nazwa RIF:
Fundaca Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
tel. (0-77) 454-25-97
fax. (0-77) 454-40-97
e-mail:frssek@fundacja.opole.pl
http://www.rif-opole.pl

Nazwa RIF:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51
39-959 Rzeszów
tel. (0-17) 788-18-50
fax. (0-17) 788-18-64
e-mail:marr@marr.com.pl
http://www.marr.com.pl

Nazwa RIF:
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel. (0-85) 740-86-83
fax. (0-85) 740-86-85
e-mail:pfrr@pfrr.pl
http://www.pfrr.pl

Miejsce przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Biuro Obsługi Klienta
Regionalnej Instytucji Finansującej
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel. (085) 741-20-78
fax. (085) 742-00-44

Nazwa RIF:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

ul. Piwna 36/39
80-831 Gdańsk
tel. (0-58) 323-31-01; 323-31-00
fax. (0-58) 301-13-41
e-mail:sekretariat@arp.gda.pl
http://www.arp.gda.pl

Nazwa RIF:
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Powstańców 17
40-039 Katowice
tel. (0-32) 72 85 800
fax. (0-32) 72 85 803
e-mail:garr@garr.pl
http://www.garr.pl

Nazwa RIF:
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53
25-002 Kielce
tel. (0-41) 344-43-92; 368-02-78
fax. (0-41) 368-02-21
e-mail:sekretariat@siph.com.pl
http://www.siph.com.pl

Nazwa RIF:
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
tel. (0-89) 521-12-50
fax. (0-89) 521-12-60
e-mail:wmarr@wmarr.olsztyn.pl
http://www.wmarr.olsztyn.pl

Nazwa RIF:
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań
tel. (0-61) 656-35-00
fax. (0-61) 656-53-66
e-mail:info@warp.org.pl
http://www.warp.org.pl

Nazwa RIF:
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Św. Ducha 2
70-205 Szczecin
tel. (0-91) 432-93-21, 488-24-88
fax. (0-91) 432-93-22, 488-26-26
e-mail: zarzad@zarr.com.pl
http://www.zarr.com.pl