Eksport stymulantą niewielkiego wzrostu PKB w Polsce

29 maja 2013 r. GUS opublikował wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2013 r. Wynika z niego, że w I kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,5%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 0,5% w porównaniu z I kwartałem 2012 r.

Są to nieco lepsze dane niż wstępne szacunki GUS (z 14 maja br.), które mówiły o wzroście 0,4%. Spadająca dynamika wzrostu PKB w ciągu ostatnich lat jest niewątpliwie niepokojącym zjawiskiem – warto zaznaczyć, iż główną stymulantą dodatnich wartości omawianego wskaźnika jest eksport.

Nieznaczna rewizja dynamiki realnej, rok do roku, (in plus) w porównaniu z opublikowanym po raz pierwszy w dniu 14 maja br. szybkim szacunkiem kwartalnym PKB za I kwartał 2013 r. (opracowanie eksperymentalne) spowodowana jest wykorzystaniem dostępnych w tym czasie dodatkowych informacji, głównie ze statystyki finansów publicznych oraz ostatecznych wyników kwartalnego badania dla przedsiębiorstw niefinansowych z liczbą pracujących powyżej 49 osób. W I kwartale 2013 r. odnotowano nieco wolniejsze niż w IV kwartale 2012 r. tempo wzrostu PKB. Utrzymał się spadek spożycia ogółem oraz spadek akumulacji. W efekcie – popyt krajowy w skali roku obniżył się o 0,9 %. Wzrost PKB był efektem zwiększenia eksportu netto. W I kwartale 2013 r. wpływ popytu krajowego na wzrost PKB był negatywny, ale mniejszy niż w poprzednim kwartale, i wyniósł -0,9 pkt. proc. (wpływ spożycia ogółem -0,1 pkt. proc. i akumulacji -0,8 pkt. proc.) wobec -1,7 pkt. proc. Ujemny wpływ spożycia ogółem na wzrost PKB spowodowany był obniżeniem spożycia publicznego, przy neutralnym wpływie spożycia indywidualnego. Na negatywny wpływ akumulacji na tempo wzrostu gospodarczego złożyła się ujemna kontrybucja popytu inwestycyjnego -0,3 pkt. proc. oraz ujemny wpływ przyrostu rzeczowych środków obrotowych -0,5 pkt. proc. Utrzymał się pozytywny, choć mniejszy niż w poprzednim kwartale, wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego (+1.4 pkt. proc. wobec +2,4 pkt. proc)

Więcej informacji na stronie GUS-u

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.