Wsparcie w ramach dużego bonu – dotacje na eksport

Pozyskujemy dofinansowanie zgodnie z wytycznymi wsparcia w ramach dużego bonu. Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

NABÓR ZAKOŃCZYŁ SIĘ 21 KWIETNIA 2015 r.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU:

I. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 tys. zł, co stanowi 80% maksymalnej kwoty projektu czyli 62,5 tys. zł.

II. Wymagania od Wnioskodawcy

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie powinien spełnić kilka wymagań.

1. Wymagania organizacyjne:

  • być mikro- lub małym przedsiębiorstwem,
 • posiadać siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzić działalność gospodarczą w sektorze produkcyjnym.

2. Wymagania konkursowe:

  • przeprowadzić konkurs ofert,
 • podpisać list intencyjny z Wykonawcą na realizację projektu.
 • Wykonawcą usługi mogą być wyłącznie jednostki naukowe i uczelnie w Polsce, posiadające odpowiednią kategorię naukową.

3. Wymagania finansowe:

  • opłacić w całości usługi Wykonawcy w celu złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania.

III. Usługi w ramach programu

Usługi  w ramach Program Duży Bon mogą obejmować:

1. Opracowanie:

  • oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
 • planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
 • prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
 • strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2. Wdrożenie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 18 81 755 lub adresem email: biuro@paszportdoeksportu.pl