Dotychczas opracowaliśmy

185 wniosków o dofinansowanie w ramach unijnych działań proeksportowych
144 Strategii Wprowadzenia Produktów na rynki zagraniczne
16 Strategii Finansowania Eksportu na rynki zagraniczne
7 Strategii Kreowania Wizerunku na wybranych rynkach zagranicznych

Nasza firma

Nasza firma świadczy usługi doradcze na rynku ogólnoświatowym w zakresie rozwoju działalności eksportowej.

Zajmujemy się zarówno pozyskiwaniem dofinansowania z funduszy unijnych (z PO IR 2014-2020) na rozwój działalności eksportowych, jak i sporządzamy kompleksowe dokumenty określające strategie wprowadzania produktów i usług oraz finansowania działalności eksportowej na wybranych rynkach zagranicznych.

Wizja

Naszą wizją jest bycie wiodącą firmą w zakresie wprowadzania przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Naszym celem jest długofalowy i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa jako wiarygodnego i rzetelnego partnera oraz utrwalenie znaku firmowego jako gwaranta najwyższej jakości i solidności.

Misja

Naszą misją jest przyczynianie się do sukcesu w rozwoju działalności eksportowej naszych Klientów.

Wartości

Wartości naszej firmy odgrywają kluczową rolę w każdym podejmowanym przez nas przedsięwzięciu. Wyznaczają one standardy w codziennej pracy przy podejmowaniu decyzji oraz współpracy z Klientami. Działając zgodnie z przyjętą polityką jakości, jesteśmy w stanie spełniać oczekiwania naszych Klientów z zachowaniem pełnego profesjonalizmu. Naszymi wartościami są:

 • uczciwość i rzetelność,
 • dążenie do zadowolenia i satysfakcji Klienta,
 • zaangażowanie,
 • skuteczność.

Nasza historia

2009: Paszport do Eksportu

Wszystko zaczęło się w 2009 r. kiedy powstała firma Paszport do Eksportu zajmująca się pozyskiwaniem dotacji z unijnego programu 6.1… „Paszport do Eksportu”. Ostatecznie skutecznie pozyskiwaliśmy dotacje z programu 6.1, 6.5.2 oraz GO_GLOBAL.

2012: Marketing Eksportowy

Reagując na rosnące zapotrzebowanie odnośnie pozadotacyjnych metod rozwoju działalności eksportowej powołaliśmy do życia w 2012 r. międzynarodowy produkt, którym jest Marketing Eksportowy. W jego ramach sporządzamy Strategie Wprowadzenia Produktów, Strategie Finansowanie Eksportu oraz Strategie Kreowania Wizerunku.

2013: Blog "Internacjonalizacja"

W połowie 2013 r. zaczęliśmy przygotowania do nowych działań proeksportowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Efektem tego było stworzenie blogu na którym informowaliśmy o aktualnościach, głównie odnośnie Priorytetu Inwestycyjnego 3.3 „Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, który będzie głównym działaniem proeksportowym w ramach nowej perspektywy finansowanie unijnego.

2014: Wsparcie Internacjonalizacji

Na początku 2014 r. uruchomiliśmy stronę paszportdoeksportu.pl, która poświęcona jest unijnym działaniom proeksportowym w ramach PO IR 2014-2020. Wykorzystując nasze doświadczenie z poprzednich działań, rozwijamy działalność eksportową naszych klientów, pozyskując im bezzwrotne dofinansowania z Unii Europejskiej.

Podczas naszej długoletniej działalności zetknęliśmy się z wprowadzaniem produktów i usług na wszystkie kontynenty światowe. Sporządziliśmy analizy branżowe i asystowaliśmy naszym klientom przy rozwijaniu działalności eksportowej na następujące 47 rynków światowych:

 • Algieria
 • Arabia Saudyjska
 • Australia
 • Austria
 • Azerbejdżan
 • Belgia
 • Białoruś
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Chiny
 • Chorwacja
mapa
 • Czechy
 • Dania
 • Egipt
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Indie
 • Irlandia
 • Japonia
 • Katar
 • Kazachstan
 • Korea Płd.
 • Litwa
 • Łotwa
 • Malezja
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Rosja
 • RPA
 • Rumunia
 • Serbia
 • Singapur
 • Słowacja
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Tajlandia
 • Turcja
 • Ukraina
 • USA
 • Uzbekistan
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 • ZEA

Z chęcią rozszerzymy nasze portfolio geograficzne o kolejne regiony światowe oraz pogłębimy wiedzę o dotychczasowych!