Market Research image

Realizacja Działania 6.1 “Paszport do Eksportu”

  
Oferujemy usługi wspierania i realizacji działań wybranych w ramach programu “Paszport do Eksportu”. Bazując na naszym doświadczeniu z wieloletniej działalności w branży dofinansowań unijnych, wypracowaliśmy skuteczne metody realizacji działań zawartych w Planie Rozwoju Eksportu. Oferujemy sporządzenie kompleksowych dokumentów niezbędnych do skutecznej ekspansji zagranicznej: Strategie Wprowadzenia Produktów oraz Strategie Finansowania Eksportu na wybrane rynki zagraniczne.

Dotychczas opracowaliśmy ponad 110 Planów dla przedsiębiorców z wielu branż. Tym samym nasze doświadczenie gwarantuje skuteczność wejścia na nowe rynki zagraniczne. Odpowiadając na zapotrzebowanie naszych klientów stworzyliśmy specjalny serwis Marketingu Eksportowego, dzięki którym pomagamy realizować program “Paszport do Eksportu”:

www.proexportmarketing.com

Market Research image

PO IR 2014-2020

  
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to nowa nazwa programu, w ramach którego będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na rozszerzanie działań eksportowych i internacjonalizację działań firmy.

 
Bazując na naszym doświadczeniu w działaniach proeksportowych, w ramach perspektywy PO IG 2007-2013 dostosowujemy się do zmian i nowych programów unijnych w kolejnych 7 latach wsparcia. Przewidujemy, iż kolejne działania proeksportowe mogą ruszyć w połowie 2014 r. natomiast szczegóły i kryteria nowych działań powinny się wyklarować na przełomie tego i następnego roku. Hasłem przewodnim nowych programów proeksportowych ma być słowo internacjonalizacja, dlatego też stworzyliśmy specjalny blog informujący o aktualnościach eksportowych w ramach PO IR 2014-2020:

www.internacjonalizacja.pl

Market Research image

Rozliczenie projektu

  
Dzięki ofercie dotyczącej obsługi finansowej rozliczenia realizacji projektu Planu Rozwoju Eksportu uzyskają Państwo profesjonalną usługę rozliczenia wydatków projektów w wymaganych terminach oraz skrócą Państwo termin wypłaty dofinansowania.

 
Doradzamy konkretne rozwiązania dostosowane do zamierzonych działań projektowych, dlatego pracownicy Państwa firmy będą mogli poświęcić więcej czasu na rozwój działalności eksportowej oraz pozyskiwanie nowych klientów. Przekazaną wiedzę z rozliczenia projektu unijnego będą mogli Państwo wykorzystać przy realizacji innych projektów unijnych. Czytaj więcej […]

Down
 

Rusza nabór do programu GO_GLOBAL.PL! Dofinansowanie do 200 tys. zł na działania komercjalizacji wyników badań naukowych na rynkach zagranicznych. Szczegóły

Wyniki ostatniego naboru w ramach Działania 6.1.(link).

Oferujemy profesjonalne usługi doradcze w zakresie rozpoczęcia lub rozwoju działalności eksportowej oraz promocji firmy na rynkach zagranicznych. Kompleksowo realizujemy projekty eksportowe dofinansowane z POIG Działania 6.1 “Paszport do eksportu” oraz Poddziałania 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”.

Blog poświęcony działaniom proeksportowym w nowej perspektywie finansowania unijnego na lata 2014-2020:

www.internacjonalizacja.pl

Chcesz wziąć udział w przyszłych działaniach PO IR 2014-2020? Wypełnij ankietę kwalifikowalności, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i udzieli niezbędnych informacji.

Tymczasem zapraszamy na naszą nową stronę poświęconą Marketingowi eksportowemu – kompleksowej usłudze, dzięki której rozszerzysz swoją działalność eksportową:

www.proexportmarketing.com